Aktuella ärenden

Alléskolan i Kungsbacka

Alléskolan

Nuvarande bro över järnvägen för Inlagsleden

GC-bro Inlagsleden

Huvudentrén till Kolla Äldreboende

Kolla Äldreboende

Borgmästarebron i Kungsbacka under pågående nybyggnation

Borgmästarebron

Järnvägen genom Kungsbacka i höjd med nya Willys

Fyra spår genom Kungsbacka

Hamntorget i Kungsbacka med fyren i förgrunden

Centrala ställplatser för husbilar

Lindens Torg

Lindens Torg

Hembygdsmuseet i Kungsbacka Innerstad

Hembygdsmuse’et

Vaccination mot covid 19

Urdålig snöröjning

GC-väg vid korsning Tölö tvärled / Kungsbacka-ån

Översvämnings – skydd längs Kungsbacka-ån

Badhuset

Badhusparken

Bostadsförmedling till ungdomar

Nu är det hög tid att Kungsbacka kommun gör något åt Onsala Herrgård

Bostadsförmedlingens vara eller icke vara ?

Digital ”Fixare” för 65+ samt de med funktions -nedsättning