Vi bygger en bro som vägleder dina förslag, funderingar, idéer till politiken.

Framtiden vill vi påverka tillsammans med dig.

Kommunala beslut skall förankras hos oss, invånare.

Vi är garantin för att ditt engagemang förs vidare.

Framtiden tillhör oss.

Var med och bidra till framtidens Kungsbacka

Gör din röst hörd genom att gå med i Kungsbacka Framtidsparti